top of page

Privātuma politika 

 

 

 

Mēs augstu vērtējam savu klientu privātumu!

 

Šajā paziņojumā par privātumu skaidrosim, kā mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu personas datus un ko mēs darām, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību. Šī paziņojuma par privātumu mērķis ir palīdzēt Jums izprast, kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Jums, ja esat mūsu līgumiskais biedrs, izmantojat mūsu pakalpojumus bez konkrēta līguma, piemēram, vienreizējo apmeklējuma biļeti, izmantojat tīmekļa vidi www.nosework.lv, izmēģinājuma treniņa gadījumā, vai, pamatojoties uz citas personas (piemēram, darba devēja) noslēgtu līgumu, abonējat mūsu jaunumus vai esat izteicis vēlmi saņemt mūsu piedāvājumus, kā arī tad, ja vienkārši meklējat ar mums saistītu informāciju interneta vidē.

1. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs

Marija Vladimirova

Gabru 10, Dzidriņas, Ropažu novads, LV-2130
E-pasts: skola@k-9.lv

2. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

 • Personiskus datus – vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datus, fotogrāfijas

 • Kontaktinformāciju – tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi, saziņas valodu

 • Drošības kameras ierakstus – drošības kameru ierakstus, kas tiek veikti sporta kluba apmeklētāju un īpašuma aizsardzībai

 • Ienakošo un izejošo telefona sarunu audioierakstus – balss ierakstus, kas iegūti no telefona sarunu audioierakstiem ar klientiem un potenciālajiem klientiem

 • Ienākošo un izejošo e-pasta saraksti – saraksti ar klientiem un potenciālajiem klientiem

 • Pakalpojuma datus – tie ir dati, kas atspoguļo Jūsu rīcību attiecībā pret mūsu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, par Jūsu Nosework.lv iegādātajiem pakalpojumiem un produktiem, dati par iespējamiem pārkāpumiem un par noslēgto līgumu ar Jums

 • Fiziskās sagatavotības analīzes dati – runa ir par dažāda veida personas datiem, ko drīkst apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu. Ja esat mums sniedzis attiecīgu piekrišanu, tad saglabāsim šos datus Jūsu klienta kontā un, ja sniegsiet atsevišķu piekrišanu, ar šiem datiem būs tiesīgs iepazīties arī Jūsu personīgais treneris.

 • Maksājumu instrumentu datus – šos datus mēs apkopojam un glabājam, ja Jūs iegādājaties maksas abonementu Nosework online platformā https://www.nosework.lv/. Konkrētie personas dati ietvers šādu informāciju – PayPal konts, kredītkartes vai debetkartes veids, maksājuma kartes numurs derīguma termiņš, CVV/CVC autentifikācijas kods, kā arī  informāciju par Jūsu veikto maksājumu vēsturi.

3. Kādam mērķim un uz kādu tiesību pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem, un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā jānorit, ievērojot tiesiskumu. Nosework.lv  Jūsu personas datu apstrādē balstās uz zemāk minētajām tiesībām:

Līguma izpildīšanai nepieciešamā datu apstrāde

Pamatojoties uz šīm tiesībām, veicam Jūsu datu apstrādi tad, ja tas ir nepieciešams ar Jums noslēgtā līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami tā noslēgšanai, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu. Zemāk minētos datus izmantojam minētajiem mērķiem tādēļ, lai padarītu iespējamu un garantētu ar Jums noslēgtajā līgumā iekļauto pakalpojumu izpildi.

 • Apstrādes mērķis: Saziņa pirms līguma noslēgšanas (izvaicāšana par pakalpojumiem un atbilžu sniegšana). Personas datu kategorijas:   Personiskie dati, kontaktinformācija

 • Apstrādes mērķis: Rēķini (rēķinu sastādīšana, izsniegšana un maksājumu iekasēšana). Personas datu kategorijas: Personiskie dati, kontaktinformācija


 • Apstrādes mērķis: Saziņas uzturēšana ar klientiem, attiecību attīstīšana (ar līguma slēgšanu un līguma izpildi saistītas informācijas iesniegšana).

  Personas datu kategorijas: Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati

 • Apstrādes mērķis: Ar pakalpojumu izmantošanu saistītu izmaksu aprēķināšana un pārvaldīšana. Personas datu kategorijas: Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati, maksājumu instrumentu dati

 • Apstrādes mērķis: Tādu apstākļu un notikumu pārvaldīšana, kas ietekmē klienta lēmumu par pakalpojuma izvēli (informēšana, sūdzību izskatīšana). Personas datu kategorijas: Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati

 • Apstrādes mērķis: Tādu apstākļu un notikumu pārvaldīšana, kas ietekmē klienta lēmumu par pakalpojuma izvēli (informēšana, sūdzību izskatīšana). Personas datu kategorijas: Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati

 • Apstrādes mērķis: Klienta identificēšana. Personas datu kategorijas: Personiskie dati (t.sk. fotogrāfijas).

bottom of page